Bc. Jana Lehejčková

Diplomová práce

Marketing poprodejních služeb autorizovaného servisu značky Ford

Marketing of aftersales services of authorised service of brand Ford
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Marketing poprodejních služeb autorizovaného servisu značky Ford“ je analýza trhu poprodejních služeb v ČR, dále analýza komunikačního mixu servisu ve vybraném podniku a následné navržení opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu nabídky a provádění poprodejních služeb značky Ford, s čímž souvisí i snižování počtu stížností. Autorka vychází ze situační analýzy vybrané …více
Abstract:
The topic of my thesis work „Marketing of aftersales services of authorised service of brand Ford“ is analysis of a market of aftersales services in Czech republic, analysis of communication mix of service in choosen company and following suggestion of arrangement leading to improvement in actual state of offers and carrying out aftersales services of brand Ford, which is connected with decreasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní