Aneta Malínská

Bakalářská práce

Rodina v dluhové pasti

Family and debt trap
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojmy spojenými s problematikou ekonomické nestability rodiny, která vede k sociálnímu vyloučení. Pojmenování způsobů, situací a mechanismů, které stojí na počátku toho, než rodina spadne do dluhové pasti. Jak je tato problematika řešena v rámci sociální politiky státu. Blíže se zaměřuji na míru ohrožení dítěte žijící v takové rodině.Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit …více
Abstract:
This thesis deals with concepts related to the problematic of economic instability of the families that leads to social exclusion. Naming methods, situations and mechanisms that are at the beginning of a family's fall into the debt trap. How this subject is addressed within the state social policy. Focusing closer on the degree of endangerment of a child living in such a family. The main aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9296

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
 • Oponent: - - -, -

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oo625f oo625f/4
24. 1. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 1. 2017
Kohout, J.
25. 1. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.