Bc. Janina Oksak

Bakalářská práce

Rodina a dítě s poruchou autistického spektra

The family and the child with autism spectrum disorders
Anotace:
Bakalářská práce „Rodina a dítě s poruchou autistického spektra“ se zabývá rodinou dítěte s PAS. Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou PAS, jejími projevy a diagnostikou. Popisuje strukturu a funkce rodiny a její vyznám ve vývoji dítěte. Důležitou částí je popis specifiky péče o dítě s PAS, přijetí diagnózy rodinou a tím, jaký dopad má toto postižení na členy rodiny. V praktické části …více
Abstract:
The bachelor thesis „The family and the child with autism spectrum disorders” deals with the family of a child with ASD. The theoretical part of this thesis deals with the characteristics of ASD, their symptoms and diagnosis. Describes the structure and function of the family and its importance in development of the child. The important part is the description of the specifics of the care of the child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta