Theses 

Improving user experience of scientific software – Bc. Tomáš Truben

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Tomáš Truben

Diplomová práce

Improving user experience of scientific software

Improving user experience of scientific software

Abstract: The goal of this thesis is to improve User Experience of the WebChemistry scientific software. WebChemistry consists of several scientific tools and services for processing chemical data that are available as a web service. Text part describes the knowledge related to User Experience Design. It is focused on the design process, principles for its improvement, design elements and techniques. It summarizes the purpose of wireframes, mockups, interactive prototype, style guide and a user testing. Practical part analysed the User Experience of WebChemistry tools and suggested ways to improve it. There were created the wireframes; the interactive mockup prototype, which was tested with users and there was created ​ the online style guide.

Abstract: Práca sa zaoberá zlepšením User Experience (užívateľského zážitku) webu WebChemistry, ktorý pozostáva z vedeckých aplikácií a služieb orientovaných predovšetkým na štruktúrnych bioinformatikov. Textová časť popisuje poznatky spojené s User Experience Designom ako sú návrhový proces, princípy pre jeho zlepšenie, dizajnové elementy a techniky. Ďalej zhrňuje účel wireframov, mockupov, interaktívneho prototypu, style guidu a testovania s užívateľmi. V praktickej časti boli identifikované User Experience problémy webu WebChemistry a nastolené možné riešenia. Boli vytvorené wireframy, mockupy interaktívny prototyp, ktorý bol otestovaný s užívateľmi a zhotovený online style guide.

Klíčová slova: User Experience Design (UXD), User Experience (UX), použiteľnosť, prototyp, wireframe, mockup, style guide, užívateľské rozhranie (UI), komunikácia človeka s počítačom

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:44, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz