Bc. Štěpán Šulc

Diplomová práce

Použitelnost webových stránek v praxi a "UX" - User experience v praxi

Usability in websites practice and "UX" - User experience in practice
Anotace:
Ve své práci jsem se soustředil na porovnání oboru User Experience tak jak byl donedávna a v Čechách často doposud chápán a toho, jak je chápán ve světě nyní (v Česku již je také pár specialistů). Obor, který sloužil jako fragment při vývoji webových stránek, přerostl v nadobor, který je průřezem celé výroby webových stránek, ba co více, sahá za její hranice. Ve své práci jsem detailně popsal oba přístupy …více
Abstract:
In my work I have focused on comparing the User Experience field as it was recently and in Bohemia often been understood so far and how it is perceived in the world now (in the Bohemia is already a couple of specialists). Branch, who served as a fragment in the development of web sites grew into overfield, which crosses the entire production site, and more importantly, extends beyond its borders. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Evžen Staněk
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní