Kateřina Staňková

Bakalářská práce

Socialistická detektivka jako dobový typ české populární literatury, její literární a ideologické aspekty

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá literárními a ideologickými aspekty socialistické detektivky jako dobového typu české populární literatury. V práci se věnuji vývoji české detektivky ovlivněné politickým pozadím od roku 1945 do roku 1989 a vymezuji pojem socialistická detektivka. Prvky socialistické detektivky rozebírám na konkrétních dílech vybraných autorů. Cílem práce je na základě rozborů porovnat …více
Abstract:
The present bachelor thesis is concerned with literary and ideological aspects of the socialist detective story as a period type of Czech popular literature. In this work is devoted to the development of Czech detetctive story influenced by political backround since 1945 to 1989 and defines the concept of the socialist detective story. I analyze elements of the socialist detective story on specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staňková, Kateřina. Socialistická detektivka jako dobový typ české populární literatury, její literární a ideologické aspekty. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární

Práce na příbuzné téma