Marianna Izlandy

Bachelor's thesis

Súčasná situácia pôvodných obyvateľov Austrálie:analýza príčin a dôsledkov

Současné problémy původních obyvatel Austrálie: analýza příčin a důsledků
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je problematika původních obyvatel Austrálie (Aboriginců), jejich současná situace v moderní australské společnosti a problémy, kterým v ní musí čelit. Dalším záměrem práce je zkoumat, která opatření britské koloniální vlády zapříčinily jejich status a to prostřednictvím analýzy nezaměstnanosti a vzdělanostní úrovně této nejchudší etnické skupiny.
Abstract:
This thesis is devoted to the issues of Indigenous peoples in Australia (Aborigines), their current situation in the modern Australian society and the problems they are currently facing. Second aim of this work is to examine what measures of the British colonial government caused this status through the analysis of unemployment and educational gap of this poorest ethnic group in Australia.
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je problematika pôvodných obyvateľov Austrálie (Aborigincov), ich súčasná situácia v modernej austrálskej spoločnosti a problémy, ktorým v nej musia čeliť. Ďalším zámerom práce je skúmať, ktoré opatrenia britskej koloniálnej vlády zapríčinili ich status a to prostredníctvom analýzy nezamestnanosti a vzdelanostnej úrovne tejto najchudobnejšej etnickej skupiny.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Otakar Volenec
  • Reader: Jan Kochan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41805