Lucie Špilmanová

Bakalářská práce

Analýza nákladů ve firmě XY, s.r.o.

Cost Analysis in the Company XY, s.r.o.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce s názvem Analýza nákladů ve firmě XY, s.r.o. je zpracování podrobné analýzy nákladů, která poskytne podklady pro navržení možných zlepšení v oblasti nákladů dané firmy. Obsahem teoretické části je rozbor literárních pramenů týkajících se vymezené oblasti nákladů. Praktická část nejprve zahrnuje představení firmy XY a současné řízení nákladů ve firmě. Dále se věnuje rozdělení …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis titled Cost Analysis in the Company XY, s.r.o. is to work out a detailed cost analysis which will provide a basis for suggesting of possible improvements in the area of costs of the Company given. The theoretical part contains an analysis of literary sources related to the determined area of costs. The practical part at its beginning includes the introduction of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slinták, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špilmanová, Lucie. Analýza nákladů ve firmě XY, s.r.o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika