Bc. Milena Bustová

Diplomová práce

Školní vzdělávací plán zeměpisu na gymnáziu (vyšší stupeň)

Geographical curriculum for secondary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a především postavením geografie v něm. Součástí je také srovnání tohoto dokumentu s Americkými geografickými standardy z pohledu geografie. Stěžejní část práce tvoří dva návrhy učebních osnov do školního vzdělávacího programu pro výuku geografie. První je tradiční aplikací rámcového programu na školní úroveň, druhý představuje …více
Abstract:
This thesis is engaged in framework education programme for grammar schools and mainly in position of geography in this programme. One part is also dedicated to confrontation of this document with American geographical standards from the view of geography. Fundamental part of the thesis is created by two proposals of curriculum for school education programme for purpose of geography teaching. First …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta