Barbora Křížová

Bachelor's thesis

Péče soudu o nezletilé výkon a rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Abstract:
Absolventská práce se zabývá péčí soudu o nezletilé a výkonem rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. V první části jsou vymezeny základní pojmy jako je rodič, dítě apod. V dalších kapitolách se věnuji postupně právu rodiče na styk, jednotlivým řízením ve věcech péče soudu o nezletilé a výkonem rozhodnutí. V závěru jsou rozebrány možné prostředky k výkonu rozhodnutí a uvedeny zákonné úpravy u mezinárodních …more
Abstract:
The thesis deals with the care of the juvenile court and the execution of desicions on the upbringing of minors. The first part defines basic concepts such as parent, child, etc. In the following chapters, I am gradually devoting myself to the right of the parent to contact, the individual proceeding in the custody of minors and the execution of decisions. At the end, the possible means of enforcing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2019

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

Bachelor programme / field:
68-43-N / veřejnosprávní činnost