Mgr. Pavla Belhárková

Diplomová práce

Právo rodiče na styk s dítětem v teorii a praxi

Right of Parent to Contact Child in Theory and Practice
Anotace:
Tématem této diplomové práce je právo rodiče na styk s dítětem v teorii a praxi, kdy cílem práce je prozkoumat dostatečnost právní úpravy, srovnat starou a novou právní úpravu a zhodnotit, jestli zapracování problematických pasáží z praxe bylo efektivní. Rozbor jednotlivých ustanovení v zákoně je v závěrečné části doplněn o poznatky z praxe získané prostřednictví rozhovorů. Součástí závěru budou návrhy …více
Abstract:
The topic of diploma thesis is the right of parent to contact child in theory and practice, when the aim of this work is to investigate sufficiency of legal regulations, compare old and present legal form and evaluate if processing of problematic parts is effective. Analysis of individual regulations in code is amended, in final part, by findings from practice gained via interviews. Part of the summery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta