Barbora Křížová

Bakalářská práce

Péče soudu o nezletilé výkon a rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Anotace:
Absolventská práce se zabývá péčí soudu o nezletilé a výkonem rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. V první části jsou vymezeny základní pojmy jako je rodič, dítě apod. V dalších kapitolách se věnuji postupně právu rodiče na styk, jednotlivým řízením ve věcech péče soudu o nezletilé a výkonem rozhodnutí. V závěru jsou rozebrány možné prostředky k výkonu rozhodnutí a uvedeny zákonné úpravy u mezinárodních …více
Abstract:
The thesis deals with the care of the juvenile court and the execution of desicions on the upbringing of minors. The first part defines basic concepts such as parent, child, etc. In the following chapters, I am gradually devoting myself to the right of the parent to contact, the individual proceeding in the custody of minors and the execution of decisions. At the end, the possible means of enforcing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
68-43-N / veřejnosprávní činnost