Bc. Leona Cvrčková

Bakalářská práce

Objektivita opakovaného měření přístrojem InBody

The detachment of repeating measurement with InBody apparature
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku opakovaného měření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji Inbody 230. Popisuje výsledky opakovaného měření provedeném s prodlevou 1 hodina na skupině 14 dospělých respondentů. Práce se snaží nastínit možná úskalí opakovaného měření pro další výzkumnou praxi.
Abstract:
The paper is focused on repeating measurement of body composition problematics. To measure body composition by the bioimpedance technique the InBody 230 device was used. The results of repeated measurements performed with a delay of 1 hour for the group of 14 adult respondents are presented. The paper tries to outline the potential pitfalls of repeated measurements for further research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií