Ing. Jan Brandýs

Diplomová práce

Životní pojištění

Life Insurance
Anotace:
Tématem této práce je Životní pojištění. Cílem práce není pouze charakterizovat životní pojištění jako celek, popsat jeho funkci a postavení v naší společnosti a ekonomice, ale především poukázat na jeho výhody a nevýhody a celkové postavení životního pojištění na našem pojišťovacím trhu. Životní pojištění se stalo nedílnou součástí našeho života a také celého ekonomického systému České republiky. …více
Abstract:
The topics of this work is Life insurance. The aim of my thesis is not only to describe life insurance such as a whole, describe its function and position in our society and economy, but especially point out its advanteges and disadvantages and total position of life insurance in our insurance market. The life insurance has become an integral part of our life and also economic structure of The Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Michal Řezníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní