MUDr. Kristýna Kreuzingerová

Bakalářská práce

Pojištění pro případ závažné změny zdravotního stavu

Insurance in case of a serious health condition change
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Pojištění pro případ závažné změny zdravotního stavu“ je charakteristika, analýza a komparace pojistných produktů určených pro zajištění rizika vzniku vážné změny zdravotního stavu. Konkrétně se práce zabývá pojištěním vážných chorob, pojištěním invalidity a pojištěním dlouhodobé péče. První část práce je zaměřena na teoretické vymezení související problematiky, v následující …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Insurance in case of a serious health condition is characterization, analysis and comparison of insurance products designed for securing the risk of a serious health condition change. In particular the thesis deals with critical illness insurance, disability insurance and long-term care insurance. The first part refers to theoretical definition of the related problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Miklíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta