Mgr. Dita Chovancová

Bakalářská práce

Efektivita a motivace při studiu cizího jazyka formou počítačové hry: Srovnání s tradiční výukou

The effectivity and motivation during foreign language learning via computer game: The comparison with the traditional instruction
Anotace:
Práce porovnává efektivitu učebních metod při výuce slovní zásoby cizího jazyka. Formou expe-rimentu na 121 adolescentech ve věku 15 až 17 let srovnává výkon při učení se slovíček prostřed-nictvím edukační počítačové hry určené pro výuku slovíček a při tradiční třídní výuce. Zároveň zjišťuje dotazníkovým šetřením pomocí dotazníku MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) motivaci žáků …více
Abstract:
This paper compares an effectivity of educational methods during foreign language vocabulary learning of 121 adolescent students aged between 15 and 17 years. This study experimentally compares performace during vocabulary learning via computer game designed for language lear-ning and traditional classroom instruction. Moreover, this study makes a survey on students‘ moti-vation in foreign languages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Koubíková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií