Mgr. Tereza SUCHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Nářeční slovní zásoba spojená s technologií výroby proutěných košíků. Příspěvek do výzkumu slovní zásoby na Valašsku

Dialectal vocabulary connected with the technology of wicker baskets making. Contribution to the research of the dialectal vocabulary in Wallachia.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přispět do výzkumu nářeční slovní zásoby na Valašsku. Autorka usiluje o zachycení tematického okruhu slovní zásoby související především s technologií výroby proutěných košíků. Na základě pořízených magnetofonových nahrávek informátora, mladého řemeslníka z obce Návojná na Valašskokloboucku, byl zhotoven fonetický přepis. Nářeční názvy z přepisu spojené se zvoleným tematickým …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to make a contribution to the research of the dialectal vocabulary in southern Wallachia. The author endeavours to record the vocabulary connected with the technology of the wicker baskets. On the basis of tape recordings provided by an informant, a young craftsman from the village Návojná in the region Valašskokloboucko, phonetic transcription was made. Some dialectal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010
Zveřejnit od: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁČKOVÁ, Tereza. Nářeční slovní zásoba spojená s technologií výroby proutěných košíků. Příspěvek do výzkumu slovní zásoby na Valašsku. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta