Bc. Michal Wit Pospíšil, BA (Hons)

Diplomová práce

Strategické řízení podniků v oboru stavebnictví

Strategic management in building industry
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategické řízení podniků v oboru stavebnictví“ je analýza úzkých míst konkrétního podniku a řešení praktického problému. Práce se opírá o teorii úzkých míst pro identifikaci podnikového problému. K vyřešení problému je aplikované manažerské rozhodování. Závěrem jsou navrhnuta řešení, která mají „rozšířit“ úzká místa v podniku a vyřešit reálné problémy firmy.
Abstract:
The goal of the thesis: “Startegic management in building industry” is to analyze constraints of a particular company and to solve its hindrance of development. The work’s fundamental part lies on the Theory of Constraints for identification of firm’s bottle neck. To solve its bottle neck problems the managerial decision making process is applied in order to generate solutions and its evaluation. Afterwards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management