Bc. Monika Hiklová

Diplomová práce

Specifika ošetřovatelské péče o arteriální katetry v intenzivní péči

Specifics of nursing care of arterial catheters in intensive care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku specifik ošetřovatelské péče o arteriální katetry v intenzivní péči. Teoretická část práce sumarizuje informace o arteriálních katetrech a jejich využití, dále možné postupy kanylace, ošetřovatelskou péči o tyto katetry a správné měření arteriálního tlaku. Empirická část práce se zabývá pozorováním sester specialistek v intenzivní péči pomocí záznamového …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of specifics of nursing care of arterial catheters in intensive care. The theoretical part summarizes information about arterial catheters and their use, as well as possible procedures of cannulation, nursing care of these catheters and correct measurement of arterial pressure. The empirical part deals with observation of specialist´s nurses at intensive care using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta