Silvie Čechová

Bakalářská práce

První díl televizní minisérie

First Part of TV Short Serie
Anotace:
Toníkovo štěstí je prvním dílem z třídílné televizní minisérie. Toník je kluk z města, který tráví léto u svojí tety na vesnici. Seznamuje se se skupinou kluků, získává si místo v partě, překonává strach a s pomocí fantazie nakonec objevuje i štěstí.
Abstract:
Toníks luck is a fist part of three-part television series. Toník is a boy from the city, who spends summer at his aunt in the village. He meets a group of boys, gets his part in the "crew", overcomes his fears and with a help of fantasy, he discovers a happiness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Jan Gogola

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/z3sjv/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Práce na příbuzné téma