Theses 

Analýza konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o. – Magdaléna KOCOURKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing

Magdaléna KOCOURKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o.

Analysis of Agentura-D´ s, s.r.o.competitors

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o. se zaměřením na zakázkovou výrobu technických štítků. Práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou. První teoretická část popisuje konkurenci, analýzu konkurence a dále pak SWOT analýzu, Porterovu 5-ti faktorovou analýzu konkurenčních sil, a to na základě poznatků získaných z odborné literatury. Druhá analytická část práce se zabývá důkladnou analýzou zkoumané společnosti Agentury-D, s. r. o. Podrobně je představena její historie a produkty. Dále následuje SWOT analýza Agentury-D, s. r. o. a analýzy jejich 3 hlavních konkurentů.Práce je zakončena celkovým zhodnocením získaných poznatků a doporučeními jak vylepšit konkurenční postavení Agentury-D, s. r. o.

Abstract: This bachelor work is focused on analysis of competing businesses of Agentura-D, s. r. o. which is specialized on production of technical labels on demand. Work is divided into theoretical and analytical part. First theoretical part describes the terms competition, analysis of competing businesses, SWOT analysis, Porter´s Five Forces analysis, analysis of competitive forces based on information gained from specialized literature. The second analytical part is focused on profound analysis of examined company Agentura-D, s. r. o. Its history and products are examined in detail. That is folled by SWOT analysis of Agentura-D, s. r. o. and by analyses of its 3 main competitors. This bachelor work concludes with evaluation of acquired information and recommendations about how to improve competitive position of agentura-D, s. r. o.

Klíčová slova: Konkurence, analýza konkurence, SWOT analýza, Porterova 5-ti faktorová analýza, strategie podle Kotlera.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Identifikátor: 20970

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Džavík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20970 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KOCOURKOVÁ, Magdaléna. Analýza konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz