Theses 

Analýza konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o. – Magdaléna KOCOURKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing

Magdaléna KOCOURKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o.

Analysis of Agentura-D´ s, s.r.o.competitors

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o. se zaměřením na zakázkovou výrobu technických štítků. Práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou. První teoretická část popisuje konkurenci, analýzu konkurence a dále pak SWOT analýzu, Porterovu 5-ti faktorovou analýzu konkurenčních sil, a to na základě poznatků získaných z odborné literatury. Druhá analytická část práce se zabývá důkladnou analýzou zkoumané společnosti Agentury-D, s. r. o. Podrobně je představena její historie a produkty. Dále následuje SWOT analýza Agentury-D, s. r. o. a analýzy jejich 3 hlavních konkurentů.Práce je zakončena celkovým zhodnocením získaných poznatků a doporučeními jak vylepšit konkurenční postavení Agentury-D, s. r. o.

Abstract: This bachelor work is focused on analysis of competing businesses of Agentura-D, s. r. o. which is specialized on production of technical labels on demand. Work is divided into theoretical and analytical part. First theoretical part describes the terms competition, analysis of competing businesses, SWOT analysis, Porter´s Five Forces analysis, analysis of competitive forces based on information gained from specialized literature. The second analytical part is focused on profound analysis of examined company Agentura-D, s. r. o. Its history and products are examined in detail. That is folled by SWOT analysis of Agentura-D, s. r. o. and by analyses of its 3 main competitors. This bachelor work concludes with evaluation of acquired information and recommendations about how to improve competitive position of agentura-D, s. r. o.

Keywords: Konkurence, analýza konkurence, SWOT analýza, Porterova 5-ti faktorová analýza, strategie podle Kotlera.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
  • Identifier: 20970

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Džavík

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20970 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOCOURKOVÁ, Magdaléna. Analýza konkurence společnosti Agentura-D, s. r. o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 10:03, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz