Bc. Hana KRÁLOVÁ

Diplomová práce

Vybrané moderní metody mnohorozměrné statistické analýzy

Selected modern methods of multivariate statistical analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými moderními metodami mnohorozměrné statistiky a aplikacemi této teorie na reálných datech. První kapitola práce, která se zabývá obecně mnohorozměrnou statistikou, nás stručně uvede do studované problematiky. Další kapitola se již věnuje shlukové analýze, kde se čtenář seznámí jak s hierarchickým, tak i s nehierarchickým shlukováním. Navazující podkapitola se zabývá …více
Abstract:
This thesis deals with some selected modern methods of multivariate statistical analysis with some aplications on real data. The first chapter of this theses which deals with a multivariate statistical analysis leads us generally into the theme of the thesis. The second chapter deals with cluster analysis, where hierarchical and nonhierarchical clustering is introduced. The next chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013
Zveřejnit od: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Hana. Vybrané moderní metody mnohorozměrné statistické analýzy. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses orpkza orpkza/2
3. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
18. 8. 2013
  • Co je jinak přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
  • Co je jinak další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
  • Co je jinak pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
  • Co je nové vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
  • Co je nové rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
  • Co se chystá

    Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.