Bc. Jan PĚNKAVA

Diplomová práce

Návrh turbíny do kombinovaného cyklu

Combined cycle turbine design
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem HRSG a parní turbíny do paroplynového cyklu zadaného na straně spalin. Jedním z hlavních cílů této práce je porovnání výkonů parní turbíny pro jednotlakový a dvoutlakový HRSG. Pro dvoutlakový HRSG je navržena průtočná část parní turbíny, vyčíslen celkový výkon a celková tepelná účinnost PPC a sestaveno bilanční schéma.
Abstract:
This thesis deals with a design of an HRSG and a steam turbine to a CCGT, which was specified by properties of flu gas. One of the main goals of the paper is to compare performances of the steam turbine designed for single - pressure and double - pressure HRSG. For double - pressure design of HRSG a flow path of the turbine is designed, gross power and overall gross electric efficiency is calculated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Žitek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚNKAVA, Jan. Návrh turbíny do kombinovaného cyklu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/