Lukáš Langer

Bakalářská práce

Analýza distribuční strategie

Analysis of the Distribution Strategy
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Analýza distribuční strategie“ se zabývá problematikou distribuce výrobků k zákazníkům z České republiky do Švédska. Nalezení ideálního distribučního řetězce je řešeno především z pohledu nákladů. Na základě srovnání dvou variant distribuce jsou provedeny dílčí analýzy těchto variant a hledá se ekonomicky nejpříznivější způsob přepravy.
Abstract:
The thesis focused on the topic of the distribution strategy analysis deals with the distribution of goods to customers from the Czech Republic to Sweden. Finding of the ideal distribution chain is mainly solved from a cost point of view. Partial analyses on the basis of two distribution option comparisons are made and economically the most favourable method of transport is searched.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Leo Tvrdoň
  • Oponent: Martin Lacina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava