Theses 

Booking system for multifunctional devices – Bc. Tomáš Pažourek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Tomáš Pažourek

Diplomová práce

Booking system for multifunctional devices

Booking system for multifunctional devices

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a implementace informačního systému pro organizaci, rezervace a monitoring multifunkčních zařízení. Tento systém je adoptován firmou YSoft Corporation, a.s. jako součást interních procesů napříč několika odděleními této společnosti. Práce se zaobírá celým procesem vývoje od počíteční identifikace problému, skrze analýzu, návrh a implementaci, až po závěr a výsledky z nasbíraných dat. Práce se zaměřuje na identifikaci zainteresovaných stran, jejich potřeby, očekávání a motivaci, specifikaci systémových požadavků a jednotlivé aspekty implementace projektu, z nichž jedním je i podpora úspěšné adopce informačního systému ve společnosti a způsoby, jakými lze motivovat uživatele k používání systému namísto předchozích zavedených procesů.

Abstract: The main goal of this thesis is the design and implementation of an information system for organizing, booking, and monitoring multifunctional devices. The system is adopted by Y Soft Corporation, a.s. and used as part of their internal processes across several departments. The thesis describes the whole development process from problem identification through analysis, design, and implementation to results and conclusions from collected data. The thesis focuses on identification of project's stakeholders, their needs, expectations and motivations the specification of system requirements, different aspects of the project's implementation, one of which is also the successful adoption of the system inside the company. This includes ways of increasing the motivation of users to prefer the system instead of former established processes.

Keywords: booking system, Y Soft, information systems, software architecture, usability, responsive web design, multifunctional devices, user motivation, printers, software engineering, requirements analysis, software development process, user experience

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Neugebauer
  • Oponent: Mgr. Juraj Michálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz