PhDr. Kateřina Solárová, Ph.D.

Diplomová práce

Logopedická intervence u osob s diagnózou Parkinsonova a Alzheimerova nemoc

Logopaedia Treatment for Patients Suffering from Alzheimer's and Parkinson's Diseases
Anotace:
SOLÁROVÁ, Kateřina. Logopedická intervence u osob s diagnózou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc: diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2007. 106 s. Vedoucí diplomové práce doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Práce se zabývá problematikou Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci a možnostmi komplexní rehabilitační péče s bližším zaměřením na logopedickou …více
Abstract:
SOLÁROVÁ, Kateřina. Speech therapy for patients suffering from Alzheimer's and Parkinson's diseases: diploma thesis. Brno : Masaryk University, Fakulty of Education, Department of Special Education, 2007. 106 pages. Headman of the diploma thesis doc. Paedr. Jiřina Klenková, Ph.D. This diploma thesis deals with the issues of Alzheimer's and Parkinson's diseases and the possibilities for complex physiotherapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta