Bc. Magdaléna Součková

Bakalářská práce

Tvorba interaktivních výukových pomůcek v softwaru Geogebra

Creation of e-learning tools in Geogebra
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme tvorbě interaktivních grafů v softwaru Geogebra, které jsou zpracovány na některé témata probíraná v předmětu Mikroekonomie II. Konkrétně jde o Stackelbergovu a Cournotovu rovnováhu, kartel, cenové vůdcovství, kompenzační a ekvivalentní variaci a cenovou diskriminaci druhého stupně. Bakalářská práce je rozdělena na dvě kapitoly - v první je vyložena teorie potřebná …více
Abstract:
In this thesis we study the creatin of e-learning tools in software Geogebra, which are focused on some parts of the course Microeconomics II. We focus on Stackelberg and Cournot competition, cartel, price leadership, compensating and equivalent variation and second-degree price discrimination. The thesis is divided into two chapters - in the first one we study the theory which is required for understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vratislav Pisca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta