Theses 

Dálkový pochod jako forma turistiky a putování – Martin OČADLÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Martin OČADLÍK

Diplomová práce

Dálkový pochod jako forma turistiky a putování

Long distance walking as a form of hiking and pilgrimage

Anotace: Diplomová práce se zabývá dálkovým pochodem Špacír se vzdáleností 100 kilometrů v limitu 24 hodin. U úspěšných absolventů dálkového pochodu bylo formou anketního šetření zjišťováno, zda vnímají dálkový pochod jako turistiku nebo putování, na základě jakých kritérií zmíněné rozlišují a zda vnímali během dálkového pochodu Špacír spiritualitu a posvátno. Formou ankety bylo zjištěno, že více jak 75% respondentů, na základě autentického prožitku, vnímá dálkový pochod Špacír, jako putování nenáboženského charakteru. Řízeným rozhovorem bylo toto potvrzeno. Respondenti považují dálkový pochod Špacír za nenáboženské putování z toho důvodu, že zkoumaný dálkový pochod je cesta, která není zaměřena na výkon, je bez kontrol s měřením času a při absolvování pochodu vnímali pocity sebepřesahu, což při turistice neprožívají. Respondenti se dále shodli, že vnímali během cesty silně spiritualitu nenáboženského charakteru, ale neshledávají při dálkovém pochodu Špacír prvky posvátna.

Abstract: The thesis deals with the long distance walk "Špacír", the distance is 100 kilometers and the time limit is 24 hours. Successful participants underwent a questionnaire survey. The survey focused on several issues: whether they perceive the long distance walk as a hiking or a pilgrimage, how they differentiate between the two and whether they perceived spirituality and sacredness during the long distance walk "Špacír". The survey showed that more than 75% of respondents perceived the long distance walk "Špacír" as a non-religious pilgrimage based on their authentic experience. Through structured interview this result was confirmed. Respondents consider the long distance walk "Špacír" as a non-religious pilgrimage. That is caused by the fact that the surveyed long distance walk is not focused on achievement, it also doesn´t have any time check-points and during it respondents experienced feelings of self-transcendence, which is not experienced through hiking. Respondents also strongly sensed spirituality of a non-religious character but they do not find any sacred elements in long distance walk "Špacír".

Klíčová slova: Klíčová slova, dálkový pochod, putování, turistika, posvátno, spiritualita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220315 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

OČADLÍK, Martin. Dálkový pochod jako forma turistiky a putování. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz