Jana Heralová

Master's thesis

Rozbor prvků marketingového mixu (produkt a cena)

Analysis of Marketing Mix Elements (product, price)
Anotácia:
Cílem práce je zhodnotit marketingové nástroje ve firmě Medin a.s., Nové Město na Moravě se zaměřením na produkt a cenu, jejich současný stav a vývoj do budoucna .
Abstract:
The aim of this work is to evaluate Marketing Tools in the company Medin inc., Nové Město na Moravě. Most attention is paid to a product and its price, their present state of affairs and the development to the future.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedúci: Taťána Kozlová
  • Oponent: Bohumil Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14199

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Management