Robin Hrabina

Bakalářská práce

Fundamentální analýza oděvního průmyslu

Fundamental analysis of the textile industry
Anotace:
Cílem bakalářské práce Fundamentální analýza oděvního průmyslu je na základě fundamentální analýzy formulovat investiční doporučení pro tvorbu portfolia vybraných společností z oděvního průmyslu. V práci jsou stručně charakterizována teoretická východiska fundamentální analýzy. Druhá kapitola aplikuje teoretické koncepce do praxe na základě analýzy, komparace a dedukce. V praktické části byla realizována …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis "Fundamental analysis of the textile industry" is to formulate an investment recommendation for a portfolio creation of selected companies from the apparel industry based on fundamental analysis. In the thesis is briefly characterized the theoretical basis of the fundamental analysis. The second chapter applies the theoretical concepts into a practice based on analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance