Jiřina Kloudová

Diplomová práce

Účetní reforma státní a samosprávy v oblasti dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách obce Mochtín

Accountant Reform State and Local Governments in Fixed Assets in the Specific Conditions the Municipality Mochtín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou právě probíhající účetní reformy státní správy a samosprávy. Skládá se z teoretické části a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na obce jako územní samosprávné celky. Na začátku stručně popisuje základní principy fungování obcí a jejich postavení ve veřejné správě. Dále se zabývá podstatou vzniku účetnictví státu a hlavními cíli účetní reformy. Pozornost …více
Abstract:
This thesis deals with the ongoing accountant reform state and local governments. It consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part focuses on the municipalities as local authorities. At the beginning briefly describes the basic principles of municipalities and their position in the public administration. It also deals with the nature of state accounting and the main objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: Hana Takáčová
  • Oponent: Štěpánka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38908