Markéta ŠTRUNCOVÁ

Bakalářská práce

Roční tréninkový plán pro žákovské kategorie v biatlonu

The annual plan for youth athletes in biathlon
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tréninkovým procesem mladých biatlonistů a stavbou ročního plánu pro žákovské kategorie. Cílem bakalářské práce bylo sestavit roční tréninkový plán pro žáky ve věku 14-15 let a následně zjistit, zda tento plán bude mít pozitivní vliv na jejich výkonnostní přípravu v biatlonu. V teoretické části charakterizuji biatlon a jednotlivé disciplíny. Podrobně se věnuji stavbě tréninkového …více
Abstract:
This Bachelor thesis is aimed at training process of young athletes and the structure of the annual plan for young sportspeople. The aim of this work has been to set the annual schedule for the youth at the age of 14-15 then to find out if it has positive influence to their final result. In the theory part I describe biathlon itself and its single parts. I concentrate on the training schedule very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTRUNCOVÁ, Markéta. Roční tréninkový plán pro žákovské kategorie v biatlonu. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání