Silvia Rizikyová

Diplomová práce

Impacts of Migration on Foreign Direct Investments

Impacts of Migration on Foreign Direct Investments
Anotace:
Cílem diplomové práce je posoudit vztah mezi migrací a přímými zahraničními investicemi v rámci 42 cílových zemí a 224 zemí původu migrantů. V práci je také zkoumána úloha dalších faktorů, které ovlivňují PZI. V teoretické kapitole je věnována pozornost teoretickým aspektům migrace, definic základních pojmů a souhrnem účinků migrace zaměřené na země původu migrantů a destinací, kam migranti migrují …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to assess the relationship between migration and FDI within 42 destinations countries and 224 countries of origin. The thesis also examines the role of other factors that affect FDI. In the theoretical part, attention is paid to an overview of theoretical aspects of migration, definitions of basic terms and also summarizes theoretical contributions on impacts of migration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Mariola Pytliková
  • Oponent: Lenka Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava