Jonathan Ronald Muller Eghan

Bakalářská práce

The Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana

The Determinants of Foreign Direct Investment in Ghana
Anotace:
ABSTRAKTPřímé zahraniční investice se staly předmětem výzkumu mnoha teoretických ekonomů ve snaze identifikovat a analyzovat determinanty přílivu zahraničních investic (FDI) a také dopady těchto investic na národní ekonomiky, v některých případech i opačně. Růst hrubého domácího produktu (HDP) a míra inflace byly hlavními determinanty FDI, které byly zkoumány v této práci. Cílem této práce je zkoumat …více
Abstract:
ABSTRACTForeign direct investment and its determinants have been extensively examined by many scholars in hopes to analyze and identify how these determinants impact FDI and in some cases vice versa. The determinants of FDI used in this study include GDP growth and inflation in Ghana. The objective of this paper is to investigate the dynamic relationship between FDI, GDP growth and inflation and this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta