Ing. Tomáš Nekola, DiS.

Bakalářská práce

Ústava Spojených států amerických

The Constitution of the United States of America
Anotace:
Anotace Tématem bakalářské práce je Ústava USA. Cílem práce je přiblížit čtenáři okolnosti vzniku Ústavy a rozbor jejích částí, včetně dodatků. Cílem této práce je také popis postavení USA ve světě a jejich vlivu na ostatní země. Protože je Ústava Spojených států historickým dílem, práce je pojata z historického hlediska. Stěžejní částí celé práce je třetí a čtvrtá kapitola. Ve třetí kapitole je rozebráno …více
Abstract:
Annotation The theme of this work is the U.S. Constitution. The aim of the work is to explain the circumstances of the Constitution and analyze its parts, including the appendices. The aim of this paper is a description of the U.S. position in the world and their impact on other countries. Because the Constitution of the United States' is a historical work, this work is conceived in historical point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Řehák
  • Oponent: Mgr. Pavel Norek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře