Theses 

Slavery in the USA and its reflections in literature – Jana MOULISOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Jana MOULISOVÁ

Bakalářská práce

Slavery in the USA and its reflections in literature

Slavery in the USA and its reflections in literature

Abstract: Tato bakalářská práce stručně shrnuje vývoj otrokářského systému ve Spojených státech amerických od jeho počátků až do konce 19. století. Popisuje postupné rozšiřování otroctví, rozdíly mezi otroky a jejich životními podmínkami v různých oblastech a v různých časových úsecích. Tato práce prezentuje tehdejší postoje k otroctví napříč společností - od prezidentů až k obyčejným občanům. Ve druhé části jsou analyzovány dvě knihy, které zastupují dva opačné názory na otroctví. V těchto analýzách se pozornost zaměřuje především na informace relevantní k tématu otroctví, které jsou podrobněji popsány s ohledem na fakta představovaná v této práci.

Abstract: This Bachelor?s thesis gives a brief summary of the evolution of the slavery system in the Untited States of America, from its very beginnings to the late 19th century. It describes the gradual expansion of slavery, differences between slaves and their living conditions in different areas and during different time periods. The thesis introduces contemporary attitudes towards slavery across the society - from Presidents to ordinary citizens. In the second part, two books representing opposite views of slavery are analysed. In these books, their attitute towards slavery is examined. References and relations to slavery are highlighted and described in detail with regard to the information presented in this thesis.

Keywords: otroctví, historie USA, literatura, Chaloupka strýčka Toma

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44969 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

MOULISOVÁ, Jana. Slavery in the USA and its reflections in literature. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz