Bc. Markéta Odvářková

Master's thesis

Přístupnost hotelů lidem se sníženou mobilitou v Praze, Bratislavě a Vídni v porovnání s městem Brnem

Accessibility of hotels to disabled people in the city of Prague, Bratislava and Vienna in comparison with Brno
Abstract:
Tématem této diplomové práce je přístupnost hotelů lidem se sníženou mobilitou ve vybraných městech, kterými jsou Praha, Bratislava a Vídeň. Následně jsou zjištěné výsledky porovnány s výsledky města Brna, uveřejněné autorkou v její bakalářské práci. Teoretická část se zabývá osobami trpícími sníženou mobilitou, přístupným cestovním ruchem, ubytovacími zařízeními a legislativou vztahující se k této …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is an accessibility of hotels to disabled people in chosen cities: Prague, Bratislava and Vienna. Those results are then compared with results from the city of Brno, published by the author in her bachelor thesis. Theoretical part deals with disabled people, accessible tourism, accommodation and legislation related to this issue in chosen cities. Practical part consist …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta