Bc. Martin Běleja

Diplomová práce

Podpora procesního řízení podle Řízení podle kompetencí v ERP

Support of process management in ERP acording to Mangement by competencies
Abstract:
The thesis deals with the ERP system iDempiere, describes its functionality with focus on workflow. It also explains methodology Management by competencies. It designs base model for usage ERP system as data source for monitoring and process management.
Abstract:
Práca sa zaoberá ERP systémom iDempiere a popisuje jeho funkcionalitu so zameraním na workflow. Taktiež vysvetľuje metodiku Riadenia podľa kompetencií. Navrhuje model pre použitie ERP systému ako informačného zdroja pre monitorovanie a riadenie procesov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Josef Daňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace