Lukáš Grossmann

Bakalářská práce

Výzvy spojené s výměnou ERP

ERP replacement challenges
Anotace:
Předmětem práce “Výzvy spojené s výměnou ERP” je vytvoření dokumentu, který má za úkol nalézt výzvy, které nastávají během implementace ERP systémů a dále nalezení výzev vyskytujících se v projektu, jehož cílem je výměna ERP systému v konkrétním podniku. K dosažení tohoto cíle je využito zkoumání případových studií zkoumajících projekty neúspěšných implementací a nasazení ERP systémů, a také zmapování …více
Abstract:
The subject of the “ERP replacement challenges” thesis is the creation of a document whose goal is to find challenges appearing during ERP system implementation and further find challenges appearing in a project whose goal is to replace the current ERP system in a concrete company. To fulfill this goal the review of case studies of failed ERP implementation and deployment projects is used, and further …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2023
  • Vedoucí: PhD Ahad Zareravasan
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta