Theses 

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace – Bc. Jan Putala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Putala

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace

Use of Marketing Research for Effective Marketing Communication Tools Set

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace. V teoreticko-metodologické části autor objasnil teoretické pojmy z oblasti marketingového výzkumu, trhu a marketingu služeb. V aplikační části autor vycházel z teoretických poznatků a provedl SWOT analýzu s následným doporučením. Pomocí dotazníkového šetření byla provedena sonda komunikace Citibank z obecného pohledu a několik otázek se zaměřuje podrobněji na konkrétní zkoumaný produkt „kreditní Citi Life kartu“.

Abstract: This diploma thesis focuses on the use of marketing research for effective settings of marketing communication tools. In the theoretical and methodological part, the author explained theoretical concepts of marketing research, market and marketing services. The analytical part is based on theoretical knowledge. Author made SWOT analysis with subsequent recomendation and questionnaire survey, it analyzes marketing communication of Citibank in general and it focuses in details on the analyzed product Life Citi Credit Card.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, služba, produkt, marketingový mix, komunikační mix, strategický marketing, kvalitativní marketingový výzkum, kvantitativní marketingový výzkum, reklama, podpora prodeje, primární data, sekundární data. Marketing research, product, service, marketing mix, primary data, secondary data, qualitative marketing research, quantitative marketing research, secondary data.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz