Lukáš Marek

Bachelor's thesis

Postkontraktační chování zadavatelů veřejných zakázek

Post-Tendering Behavior in Central Administration Public Procurement
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýzou postkontraktačního chování zadavatelů veřejných zakázek vybraných zadavatelů na úrovni centrální státní správy a jejich interakce s dodavateli.
Abstract:
The main topic of this Bachelor thesis is the analysis of the post-tendering behavior of selected contracting authorities of the central administration and their interaction with the contractor.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedúci: František Ochrana
  • Oponent: Jan Pavel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32491

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika