Mgr. Jiří Liška, Ph.D.

Bakalářská práce

Interpretace světelné křivky krátkoperiodické proměnné dvojhvězdy I.

Interpretation of light curve of short time variable star I.
Anotace:
Pozorování dvojhvězd je jedním z hlavních způsobů, jak získat informace o vesmíru. V této práci jsem se zabýval dvojhvězdou UX UMa, která je řazena k novám podobným objektům. Hlavním cílem bylo srovnat metody výpočtů minim a určit vhodnost jejich použití.
Abstract:
Observing binary stars is one of the main possibility to get information about space. The main aim of my work is compared some methods for calculated time of minimums and subsequently established their availability. It was made on a binary star UX UMa that’s classified as Nova-like object.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Astrofyzika

Práce na příbuzné téma