Bc. Nikola Mráčková

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace společností zaměřených na sportovní marketing a management

Analysis of marketing communication of companies focused on sport’s marketing and management
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je sportovní marketing a management, s konkrétním zaměřením na fotbal. V teoretické části se zabývám teorií marketingu, marketingového a komunikačního mixu, jehož nástroje a jejich využití zasazuji do sportovního marketingu a uvádím konkrétní příklady, které se ve velké většině vyskytují v českém fotbale. Sportovní marketing má spoustu součástí. Jednou z nich jsou společnosti …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is a sports marketing and management, with a particular focus on football. The theoretical part deals with the theory of marketing, and marketing and communications mix whose tools and their use I implement into the sports marketing. Moreover, I mention specific examples, which in the great majority occur in the Czech football. Sports marketing has many components. One …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní