Theses 

Analýza marketingové komunikace společností zaměřených na sportovní marketing a management – Bc. Nikola Mráčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Mráčková

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace společností zaměřených na sportovní marketing a management

Analysis of marketing communication of companies focused on sport’s marketing and management

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je sportovní marketing a management, s konkrétním zaměřením na fotbal. V teoretické části se zabývám teorií marketingu, marketingového a komunikačního mixu, jehož nástroje a jejich využití zasazuji do sportovního marketingu a uvádím konkrétní příklady, které se ve velké většině vyskytují v českém fotbale. Sportovní marketing má spoustu součástí. Jednou z nich jsou společnosti, zaměřující se právě na sportovní marketing, tzv. sportovní agentury. V aplikační části popisuji vznik, historii a charakteristiku nejúspěšnější sportovní agentury u nás - Sport Invest Group a.s. Dále se zaměřuji na její marketingové a komunikační činnosti, které definuji na konkrétních příkladech a na základě rozhovorů s agenty a zaměstnanci této společnosti vyvozuji, jaký je její vliv a postavení na trhu.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is a sports marketing and management, with a particular focus on football. The theoretical part deals with the theory of marketing, and marketing and communications mix whose tools and their use I implement into the sports marketing. Moreover, I mention specific examples, which in the great majority occur in the Czech football. Sports marketing has many components. One of them are companies focusing on sports marketing, the sports agencies. In the application part, the origins, history and characteristics of the most successful sports agency in our republic - Sport Invest Group a.s. are described. Further, I focus on its marketing and communications activities, which I define on specific examples. Based on interviews with agents and employees of this company, I infer what its influence and position on the market is.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, komunikační mix, sport, management, fotbal, sponzoring, reklama, Gambrinus liga, marketing mix, tools communications mix, football, sponsorship, advertising, Gambrinus League

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz