PhDr. Tereza Staňková

Master's thesis

Retribuční versus utilitární postoj k trestu v Dánsku a České republice

Retributive versus utilitarian attitude to punishment in Denmark and the Czech Republic
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli se liší dánská a česká populace v různých ospravedlnění trestu v trestněprávním kontextu. Výzkum zahrnuje tři teorie trestu - retribuční (cílem je odplata za zločin), eliminační (cílem je izolace pachatele) a odstrašující (cílem je odstrašení pachatele). Teoretickým východiskem pro rozdíl v postoji k trestu je odlišnost české a dánské společnosti ve vybraných …more
Abstract:
The thesis aims to find out whether the Danish and Czech populations differ in preference of justifications of punishment in a criminal context. The research included three theories of punishment – retribution, incapacitation and deterrence. The theoretical background for the difference in attitudes to punishment was the difference of Czech and Danish society particularly in regards social aspects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Reader: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta