JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.

Disertační práce

Komparativní analýza konfliktu mezi veřejným zájmem a ústavně zaručeným subjektivním právem v judikatuře nejvyšších a ústavních soudů

A Comparative Analysis of the Conflict between a Fundamental Right and a Public Good in the Case-Law of Constitutional and Supreme Courts
Anotace:
Tématem práce je princip a test proporcionality a jejich teoretické i praktické limity. V praktické rovině je předmětem zájmu zejména judikatura ústavních soudů ve střední a východní Evropě. Práce nejprve představuje pojem proporcionality a poté analyzuje jeho limity, které jsou děleny na vnitřní a vnější. Vnitřní limity se vztahují především ke kritice racionality testování proporcionality. Vnější …více
Abstract:
The thesis focuses on proportionality analysis and its limitations in both in theory and in the case law of constitutional court (mainly in Central and Eastern Europe). It introduces the concept of proportionality and then goes on to analyze its limits, both internal and external. Internal limits relate mostly to the critique of rationality of proportionality analysis. The external limits are found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda