JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.

Doctoral thesis

Komparativní analýza konfliktu mezi veřejným zájmem a ústavně zaručeným subjektivním právem v judikatuře nejvyšších a ústavních soudů

A Comparative Analysis of the Conflict between a Fundamental Right and a Public Good in the Case-Law of Constitutional and Supreme Courts
Abstract:
Tématem práce je princip a test proporcionality a jejich teoretické i praktické limity. V praktické rovině je předmětem zájmu zejména judikatura ústavních soudů ve střední a východní Evropě. Práce nejprve představuje pojem proporcionality a poté analyzuje jeho limity, které jsou děleny na vnitřní a vnější. Vnitřní limity se vztahují především ke kritice racionality testování proporcionality. Vnější …more
Abstract:
The thesis focuses on proportionality analysis and its limitations in both in theory and in the case law of constitutional court (mainly in Central and Eastern Europe). It introduces the concept of proportionality and then goes on to analyze its limits, both internal and external. Internal limits relate mostly to the critique of rationality of proportionality analysis. The external limits are found …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta