Bc. Tomáš Kajzar

Bakalářská práce

Koncept populismu a analýza politiky Hugo Cháveze

Populism and the analysis of the Hugo Chávez politics
Anotace:
Bakalářská práce je pojata jako analýza politiky Huga Cháveze ve vybraném období jeho vlády a jeho využívání populismu jako nástroje zisku a udržení moci. V teoretické části je představen průřez současného politologického chápání toho, co je populismus. V analytické části se zaměřuje nejprve na hnutí MVR, které poskytovalo Chávezovi podporu a následně na jednotlivé aspekty námi zkoumaného případu. …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is written as an analysis of Hugo Chávez´s policies and his usage of populism in order to gain and preserve political power at a certain time of his reign. The first theoritical part of the thesis contains the synthesis of contemporary concepts of populism in political science. In the second, analytical part, I focus on the MVR movement which provided an political support to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bronislav Jaroš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií