Bc. Dominika Urbancová

Diplomová práce

Analysis of changes in Venezuela after the transfer of power from President Hugo Chávez to Nicolás Maduro

Analýza změn ve Venezuele po předání moci mezi prezidentem Hugo Chavezem a Nicolásem Madurem
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou změny ve Venezuele, které nastaly v zemi za posledních 20 let jejího vývoje. Cílem práce je komplexně zhodnotit, kam se posunul vývoj ve Venezuele po skončení vlády Huga Cháveze a nástupu Nicoláse Madura k moci. Teoretická část práce se zabývá historickými souvislostmi nástupu Huga Cháveze k moci, dále charakteristikou jeho vlády a vlády jeho nástupce Nicoláse Madura. Analytická …více
Abstract:
The topic of the thesis is changes that occurred in Venezuela in last 20 years of its development. The aim of the disertation is to evaluate the shift of the development of Venezuela after the fall of Hugo Cháves and the rise of Nicolás Maduro to power. The theoretical part of the thesis is aimed on Hugo Cháves' rise to power and characteristics of governing body of his successor Nicolás Maduro. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D. MBA LLM
  • Oponent: Martin Hrabálek, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií