Eva RÖHRICHOVÁ

Bakalářská práce

Zhodnocení strategie e-shopů s kosmetikou

Evaluation the strategy of e-shops with cosmetics
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o zhodnocení strategií e-shopů s kosmetikou, se zaměřením na pandemickou krizi viru COVID-19. V teoretické práci jsou popsány pojmy jako e-shop, e-commerce, e-business a zároveň je zde zpracován vývoj internetového obchodování společně s nákupním chováním zákazníků během pandemie koronaviru. Autorka zde dále představuje segmentační rozdělení a strategie e-shopů, závěr teoretické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the evaluation of the strategies of cosmetics e-shops, with a focus on the pandemic crisis of the COVID-19 virus. The theoretical work describes the concepts of e-shop, e-commerce, e-business, and the development of Internet commerce together with the purchasing behaviour of customers during the coronavirus pandemic. The author also introduces the segmentation and strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÖHRICHOVÁ, Eva. Zhodnocení strategie e-shopů s kosmetikou. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/